Svalbard czy Spitsbergen?

by activtour • blog

Svalbard czy Spitsbergen – jaka jest różnica???

Poza światem geopolityki, a nawet podróży polarnych, informacja, że Svalbard i Spitsbergen są jednym i tym samym, nie należy do najpopularniejszych…

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kogo o nią zapytasz.Pytając Norwegów (lub większości narodowości spoza UE), a dowiesz się, że Svalbard jest archipelagiem, a Spitsbergen to największa wyspa na jego terenie.Zapytaj kogoś z Holandii, Rosji lub większości krajów w UE (oczywiście z wyjątkiem Norwegii), a powiedzą Ci, że Spitsbergen to archipelag, a Zachodni Spitsbergen to jego największa wyspa.

Ale dlaczego ta różnica zdań nie może być po prostu uproszczona?Odpowiedź leży, podobnie jak w przypadku wielu innych regionów geograficznych, w splątkach historii.

Spitsbergen przed Svalbardem i roszczeniami ze strony Rosji
Archipelag arktyczny na Svalbardzie podlegał suwerenności Królestwa Norwegii od 1925 r., Choć tak naprawdę nie jest on częścią królestwa.Przez wiele stuleci grupa wyspowa nazywała się Spitsbergen – a nawet Grenlandia, kiedy niektórzy z jej pierwszych odwiedzających uważali ją za część tej wyspy.

Chociaż obecnie należy do norweskiej jurysdykcji, Svalbard nie jest technicznie częścią żadnego hrabstwa w Norwegii.W rzeczywistości jest zarządzany przez gubernatora mianowanego przez Norwegię i uważany za obszar bez osobowości prawnej podlegający specjalnej jurysdykcji określonej w Traktacie Svalbard.Jako taki nie wchodzi w zakres EOG, strefy Schengen ani Nordyckiej Unii Paszportowej.

Jednak na długo przed otrzymaniem nazwy Svalbard, wyspiarski łańcuch Spitsbergenu był bezprawnym terytorium, na którym wielorybnicy, myśliwi i górnicy walczyli o dostęp – przyjmuje się, że od czasów początku XVII wieku.Stacje wielorybnictwa zaczęły się pojawiać na tych obszarach dopiero 15 lat po tym, jak holenderski odkrywca Willem Barents odkrył archipelag w 1596 r. (w tamtym czasie nie wiedział, że to archipelag).

Barents nazwał obszar Spitsbergen, co oznacza „spiczaste góry” i jest pierwszym formalnie uznanym człowiekiem, który zobaczył ten łańcuch wysp.Niektórzy twierdzą, że grupa etniczna Pomorcy przybyli na Spitsbergen już w XIV wieku, ale do dzisiaj nie ma 100% dowodów na poparcie tej tezy.

 

Nowa nazwa Spitsbergen i nowoczesna polityka

Dopiero w 1920 r. została ustalona suwerenność Norwegii nad Spitsbergenem – w Traktacie Svalbard (wówczas Traktacie Spitsbergen).Trakt ten przyznał ponad 40 narodom – sygnatariuszom, prawo do łowienia ryb, polowania i kopania.

W 1925 r. Ustawa Svalbard zmieniła nazwę archipelagu na Svalbard.

W 2020 roku przypada 100. rocznica podpisania traktatu z Svalbardu, który ponownie umieścił nazwę archipelagu na pierwszych stronach gazet.Niektórzy członkowie rosyjskiego rządu, kwestionując norweską politykę równego traktowania wśród sygnatariuszy traktatów, uporczywie nazywali wyspy swoją historyczną nazwą Spitsbergen jako akt protestu.

Nie będziemy teraz zbytnio zagłębiać się w politykę, niemniej jednak kwestia, czy archipelag powinien mieć swoją historyczną nazwę, czy nazwę ustanowioną ustawą Svalbard, jest tematem długotrwałego sporu pomiędzy Rosją a Norwegią. Spór toczy się o prawa połowowe na tym obszarze – w szczególności w norweskiej strefie ochronnej rybołówstwa.

Ponadto Norwegia nadal rozszerza swoje obszary chronione na Svalbardzie, co Rosja uważa za zagrożenie dla prowadzonej tam działalności wydobywczej.Powszechny jest argument Rosji, że norweskie przepisy ochronne są tak surowe, że naruszają Traktat Svalbard.

Początki Svalbardu i rejsów arktycznych

Svalbard to sformułowanie wywodzące się z staronordyckich słów svalr na („zimno”) i barð („krawędź, grzbiet”).Opisując ziemię w oparciu o norweskie legendy, Norwegia wybrała tę nazwę, aby zaznaczyć, że najpierw odkryli archipelag.

Dziś wyspy są głównym celem podróży i rejsów turystycznych.Wynika to zarówno z ich fantastycznych krajobrazów, jak i liczebności tutejszej dzikiej przyrody.

Gatunki te obejmują min. humbaki, płetwale błękitne, maskonury, bieługi … a tylko kilka z nich.Lisy polarne i renifery są często widywane na Svalbardzie.

Oprócz dzikiej przyrody Svalbard oferuje także wiele ciekawych aktywności: kajakarstwo, narciarstwo, wędrówki w rakietach śnieżnych, piesze wycieczki, wycieczki górskie, a nawet nurkowanie z akwalungiem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wypraw na Spitsbergen!