Czy osoby niepełnosprawne lub poruszające się na wózku inwalidzkim, mogę wziąć udział w wyprawach?

by activtour • blog